AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY BIOTECHNOLÓGIE A POTRAVINÁRSTVA SPU V NITRE
 

predsedníčka: prof. Ing. Dana Tančinová, PhD.

podpredseda zamestnanecká časť: doc. Ing. Peter Haščík, PhD.

podpredseda študentská časť: Ing. Filip Tirpák

tajomníčka: doc. Ing. Soňa Felšöciová, PhD.

legislatívna komisia: doc. Ing. Ján Mareček, PhD.

Ing. Marián Tokár, PhD.

Ing. Zuzana Drdolová

pedagogická komisia: Ing. Alica Bobková, PhD.

doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD.

Ing. Lenka Trembecká

komisia ekonomická a pre rozvoj: Ing. Radovan Stanovič, PhD.

prof. MVDr. Peter Massányi, DrSc.

Ing. Patrícia Martišová