Aktuálne informácie

14.09.2017 14:22:44 vložil Dominik Hollý (počet komentárov: 0)

Prvý úžitkový vzor pre SPU v Nitre vytvorený pracovníkmi FBP "Cereálna tyčinka s obsahom fytoaktívnych látok"

Aktuálnym trendom vo výžive a všeobecne v potravinárstve je oblasť personalizácie. Na túto problematiku nadviazal projekt doc. Ing. Radoslava Žideka, PhD. APVV-0629-12 "Percepčná genetika a jej aplikácia v personalizovanej bezpečnosti potravín" na Katedre hygieny a bezpečnosti potravín a Katedre skladovania a spracovania rastlinných produktov FBP (doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.).

Čítať ďalej…

03.08.2017 09:25:45 vložil Dominik Hollý (počet komentárov: 0)

Víťazom Extrémmaratónu sa stal Ing. Jozef Čurlej, PhD.

Trať najrýchlejšie zvládol 36- ročný Jozef Čurlej z domáceho 05 BK Furča Košice.

Čítať ďalej…

21.07.2017 07:42:00 vložil Dominik Hollý (počet komentárov: 0)

Pracovníci FBP reprezentovali fakultu na workshope „Towards Food, Nutrition and Health Research Infrastructure“

Na pôde Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre sa pod záštitou rektora SPU Dr. h. c. prof. Ing. Petra Bielika,PhD., uskutočnilo pracovné stretnutie s názvom Towards Food, Nutrition and Health Research Infrastructure, ktorého cieľom bolo zhodnotiť pripravenosť na vstup SPU v Nitre do medzinárodného konzorcia zameraného na potraviny, výživu a zdravie.

Čítať ďalej…

12.07.2017 09:39:10 vložil Dominik Hollý (počet komentárov: 0)

Špičkový tím na FBP

Na 101. zasadnutí Akreditačnej komisie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré sa konalo v dňoch 21. – 22. 6. 2017, bol v rámci projektu „Špičkové vedecké tímy vysokých škôl na Slovensku“ schválený špičkový tím Centrum reprodukcie živočíchov (CeRA) na Fakulte biotechnológie a potravinárstva.

Čítať ďalej…

29.06.2017 13:20:05 vložil Dominik Hollý

Grantová agentúra SPU v Nitre

Výzva na podávanie projektov v rámci GA SPU

Čítať ďalej…