Aktuálne informácie

26.04.2017 10:15:27 vložil Dominik Hollý (počet komentárov: 0)

Pozývame Vás na 12. medzinárodnú vedeckú konferenciu „BIOTECHNOLÓGIE A KVALITA SUROVÍN A POTRAVÍN“

Fakulta biotechnológie a potravinárstva Vás srdečne pozýva na 12. medzinárodnú vedeckú konferenciu „BIOTECHNOLÓGIE A KVALITA SUROVÍN A POTRAVÍN“, ktorá sa uskutoční 16.-18. mája 2017 v Kongresovom centre Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Čítať ďalej…

20.04.2017 19:45:50 vložil Dominik Hollý (počet komentárov: 0)

Program XV. Študentskej vedeckej konferencie študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia s medzinárodnou účasťou

Prinášame Vám program na tohtoročnú XV. Vedeckú konferenciu študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia s medzinárodnou účasťou, ktorá sa bude konať pod záštitou prof. Ing. Jána Tomáša, CSc. dekana Fakulty biotechnológie a potravinárstva 26. apríla 2017 na FBP SPU v Nitre.

Čítať ďalej…

04.04.2017 12:20:25 vložil Dominik Hollý

Podmienky pre zaradenie na bakalársku štátnu skúšku v akademickom roku 2016/2017 pre denných a externých študentov FBP

Podmienky pre zaradenie na bakalársku štátnu skúšku v akademickom roku 2016/2017 pre denných a externých študentov FBP

Čítať ďalej…

04.04.2017 08:51:37 vložil Dominik Hollý (počet komentárov: 0)

SAIA, n. o. pozýva študentov, doktorandov, pedagogických a vedecko-výskumných pracovníkov na informačný deň o štipendiách.

SAIA, n. o. pozýva študentov, doktorandov, pedagogických a vedecko-výskumných pracovníkov na informačný deň o štipendiách.

Čítať ďalej…

03.04.2017 10:02:53 vložil Dominik Hollý (počet komentárov: 0)

Prinášame Vám novú sekciu na našej stránke - Absolventi

Na stránke našej fakulty Vám prinášame novú sekciu...

Čítať ďalej…