Aktuálne výberové konania

Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesora na Katedre chémie Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre

Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesora na Katedre fyziológie živočíchov Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre

Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesora na Katedre mikrobiológie Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre

Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesora na Katedre hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre

Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta na Katedre mikrobiológie Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre

Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta na Katedre hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre

Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta na Katedre skladovania a spracovania rastlinných produktov Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre

Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta na Katedre biochémie a biotechnológie Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre

Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta na Katedre hygieny a bezpečnosti potravín Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre

Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta na Katedre hygieny a bezpečnosti potravín Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre

Výberové konanie na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta na Katedre chémie Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre

Výberové konanie na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta na Katedre mikrobiológie Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre

Výberové konanie na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta na Katedre hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre

Výberové konanie na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta na Katedre hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre

Výberové konanie na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta na Katedre skladovania a spracovania rastliných produktov Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre

Výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho Katedry skladovania a spracovania rastlinných produktov Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre