Dekan

tl_files/fbp/Foto 2015/Vedenie fakulty/DSC_0084.jpg


  prof. Ing. Ján Tomáš, CSc.
  tel.: 037/641 5524Prodekani

tl_files/fbp/Foto 2015/Vedenie fakulty/DSC_0110.jpg 

  prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
  prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť
  tel.: 037/641 4374
  e-mail: Alena.Vollmannova@uniag.sk

 

tl_files/fbp/Foto 2015/Vedenie fakulty/DSC_0127.jpg 

  prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
  prodekanka pre vedu a výskum
  tel.: 037/641 4119
  e-mail: Adriana.Kolesarova@uniag.sk

 

tl_files/fbp/Foto 2015/Vedenie fakulty/DSC_0087.jpg


  prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
  prodekan pre ľudské zdroje, rozvoj a informačné technológie
  tel.: 037/641 4349
  e-mail: Norbert.Lukac@uniag.sk


 

Predsedníčka Akademického senátu

tl_files/fbp/Foto 2015/Vedenie fakulty/DSC_0116.jpg


 

  prof. Ing. Dana Tančinová, PhD.
  tel.: 037/641 4433
  e-mail: Dana.Tancinova@uniag.sk

 

Tajomníčka

tl_files/fbp/Foto 2015/Vedenie fakulty/DSC_0064.jpg  Ing. Zuzana Gálová
  tel.: 037/ 641 5382
  e-mail: Zuzana.Galova@uniag.sk