Vedenie fakulty

Dekan

 
 
prof. Ing. Ján Tomáš, CSc.
tel.: 037/641 5524
 

Prodekani

 

prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť
tel.: 037/641 4374
e-mail: Alena.Vollmannova@uniag.sk

 

 

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
prodekanka pre vedu a výskum
tel.: 037/641 4119
e-mail: Adriana.Kolesarova@uniag.sk

 

 

prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
prodekan pre ľudské zdroje, rozvoj a informačné technológie
tel.: 037/641 4349
e-mail: Norbert.Lukac@uniag.sk

 

Predsedníčka Akademického senátu

 

prof. Ing. Dana Tančinová, PhD.
tel.: 037/641 4433
e-mail: Dana.Tancinova@uniag.sk

 

Tajomníčka

  Ing. Zuzana Kňažická, PhD.
tel.: 037/ 641 5382
e-mail: zuzanaknazicka25@gmail.com