Špičkový tím CeRA

Na 101. zasadnutí Akreditačnej komisie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré sa konalo v dňoch 21. – 22. 6. 2017, bol v rámci projektu „Špičkové vedecké tímy vysokých škôl na Slovensku“ schválený špičkový tím:

Názov špičkového tímu:        Centrum reprodukcie živočíchov 

 

Skratka:                               CeRA

 

Oblasť výskumu OV:             OV 19 Poľnohospodárske a lesnícke vedy

 

Zloženie špičkového tímu:              prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc. – kontaktná osoba

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. – kontaktná osoba

prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.

prof. MVDr. Peter Massányi, DrSc.

Ing. Eva Tvrdá, PhD.