Zoznam členov Profesijnej rady Fakulty biotechnológie a potravinárstva

prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. – dekan FBP

prof. RNDr. Alena Vollmanová, PhD. – prodekanka FBP

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. – prodekanka FBP

doc. Ing. Alica Bobková, PhD. - prodekanka FBP

doc. Ing. Ján Mareček, PhD. – Agropotravinárstvo KTKRP FBP

doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD. - Aplikovaná biológia KCH FBP

prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. – Agrobiotechnológie KMi FBP

prof. Ing. Jozef Golian, Dr. - Bezpečnosť a kontrola potravín KHBP FBP

doc. Ing. Lucia Zeleňaková, PhD. - Potraviny a technológie v gastronómii KHBP FBP

doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD. – Vinárstvo KHBP FBP

doc. Ing. Peter Haščík, PhD. – Technológia potravín KTKŽP FBP

Ing. Zuzana Kňažická, PhD. – tajomníčka FBP

 

Zástupca výrobného agropotravinárskeho podniku

-        Ing. Peter Ježo, PhD.
PD Mestečko, 020 52 Mestečko
kovo@pdmestecko.sk

Zástupca agrobiotechnologického priemyslu
-        Ing. Miloslav Šebek
Slovenské biologické služby a.s. Banská Bystrica, Kremnička 2, 974 05 Banská Bystrica
hricova@sbsas.sk

Zástupca mliekarenského priemyslu
-        Ing. Miroslav Kiš
Schreiber Slovakia s.r.o. Zvolen, T. G. Masaryka 8580, 960 01  Zvolen
miroslav.kis@schreiberfoods.com

Zástupca cukrovarníckeho a pečivárskeho priemyslu
-        RNDr. Jozef Kočan
I.D.C. Holding a.s. Trnava, Mesačná 2, 917 02  Trnava
kocan@idc.sk

Zástupca priemyslu výroby nealkoholických nápojov
-        Dipl. Ing. Ján Durec, PhD.
McCarter, a.s. Bratislava, Bajkalská 25, 821 01  Bratislava
durec@mccarter.sk

Zástupca mlynského a pekárenského priemyslu
-        Ing. Marián Chovan
PENAM SLOVAKIA, a.s. Nitra, štúrova 74/138, 949 35  Nitra
chovanm@penam.sk

Zástupca chladiarenských prevádzok
-        Ing. Arpád Weisz
Preto s. r. o. Žilina, Uhoľná 8518/9, 010 01  Žilina
weiszarpad@nextra.sk

Zástupca hydinárskeho priemyslu
-        Ing. Mgr. Daniel Molnár
Únia hydinárov Slovenska Bratislava, Krížna 52, 821 08  Bratislava
molnar.unihyd@azet.sk

Zástupca mäsového priemyslu
-        Ing. Štefan Kalafa
TAURIS NITRIA, spol. s r.o. Mojmírovce, Cintorínska 1718/39, 951 15  Mojmírovce
kalafa@tauris-nitria.sk

Zástupca konzervárenského priemyslu
-        Ing. Peter Slobodník
Equus Vinica, a.s. Bratislava, Výrobný závod Vinica, Cesta Slobody 771/53, 991 28  Vinica
slobodnik@equus.sk

Zástupca liehovarníckeho priemyslu
-        Ing. Imrich Varga
Delicia Destileria, s.r.o. Hurbanovo, Holanovo 1, 947 01  Hurbanovo
varga@deliciadestileria.sk

Zástupca pivovarského a sladovníckeho priemyslu
-        Ing. Ján Šimonovič
Pivovar Steiger a. s. Vyhne, 966 02  Vyhne 24
jsimonovic@steiger.sk 
Zástupca vinárskeho priemyslu
-        Ing. František Tóth, PhD.
Gemerprodukt Valice – OVD Rimavská Sobota, Okružná 3771, 979 01  Rimavská Sobota
ftoth@gemerprodukt.sk

Zástupca obchodu
-        MVDr. Marcela Bachratá
BILLA s.r.o Bratislava, Bajkalská 19/A, 821 02  Bratislava
m.bachrata@billa.sk

Zástupca potravinových laboratórií
-        doc. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.
Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín, Jánoškova 1611/58, 026 01  Dolný Kubín
marcincak@uvlf.sk

Zástupca výrobcov korenín a obalov
-        Ing. Branislav Dendiš
Mäspomix spol. s r.o.  Zvolen, T. G. Masaryka 8/955, 960 01  Zvolen
dendis@maspomix.sk

Zástupca výrobcov trvanlivých dehydratovaných výrobkov
-        RNDr. Jaroslav Žiak, PhD.
NESTLÉ SLOVENSKO, a.s. Prievidza, Kóšovská cesta 56/11, 971 01  Prievidza
jaroslav.ziak@sk.nestle.com

Zástupca gastronomických zariadení
-        Ing. Marek Harbuľák
Zväz cestovného ruchu SR Bratislava, Bajkalská 25, 821 01  Bratislava
prezident@zcrsr.sk

Stanovy Profesijnej rady pre spoluprácu s praxou