Kontakt

 

doc. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.

prodekanka pre vedu a výskum

tel.: 037/641 4119

e-mail: Adriana.Kolesarova@uniag.sk