Kontakty

FAKULTA BIOTECHNOLÓGIE A POTRAVINÁRSTVA SPU V NITRE
Tr. A. Hlinku 2,
949 76 Nitra

Tel.:037/641 5524
Fax: 037/641 5387

e-mail: dekfbp@uniag.sk
e-mail: studfbp@uniag.sk

Dekan

prof. Ing. JÁN Tomáš, CSc.
tel.: 037/641 5524
E-mail: Jan.Tomas@uniag.sk

Prodekani

prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť
tel.: 037/641 4374
E-mail: Alena.Vollmannova@uniag.sk

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
prodekanka pre vedu a výskum
tel.: 037/641 4119
E-mail: Adriana.Kolesarova@uniag.sk

prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
prodekanka pre zahraničné vzťahy, ECTS a vzťahy s verejnosťou
tel.: 037/641 4944
E-mail: Miroslava.Kacaniova@uniag.sk

prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
prodekan pre ľudské zdroje, rozvoj a informačné technológie
tel.: 037/641 4349
E-mail: Norbert.Lukac@uniag.sk

Predsedníčka senátu

prof. Ing. Dana Tančinová, PhD.
tel.: 037/ 641 4433
E-mail: Dana.Tancinova@uniag.sk

Tajomníčka

Ing. Zuzana Kňažická, PhD.
tel.: 037/ 641 5382
E-mail: zuzanaknazicka25@gmail.com


Úradná výveska FBP sa nachádza v priestoroch Dekanátu FBP, na prízemí ŠD A.B.