Kalendár udalostí 22.11.2018

streda, 21.11.2018

Konferencia je  určená mladým vedeckým pracovníkom z oblasti potravinárstva. Jej cieľom je prezentovať najnovšie poznatky výskumu mladých pracovníkov,  nadviazať nové kontakty a možnú spoluprácu do budúcnosti.

štvrtok, 22.11.2018

Konferencia je  určená mladým vedeckým pracovníkom z oblasti potravinárstva. Jej cieľom je prezentovať najnovšie poznatky výskumu mladých pracovníkov,  nadviazať nové kontakty a možnú spoluprácu do budúcnosti.