Kalendár udalostí 02.03.2018

piatok, 02.03.2018

Odborné podujatie je zamerané na zhodnotenie prínosu a aktivít Katedry hygieny a bezpečnosti potravín vo vzdelávacom, vedecko-výskumnom a celospoločenskom prínose pracoviska.