Dekanát

Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
tel.: 037/ 641 5524
fax: 037/ 641 5387
E-mail: dekfbp@uniag.sk

 


View Larger Map

 

Tajomníčka fakulty
Ing. Zuzana Kňažická, PhD.
tel.: 037/ 641 5382
Email: zuzanaknazicka25@gmail.com

Sekretariát dekana
Radmila Pavlíková
tel.: 037/ 641 5524
Email: Radmila.Pavlikova@uniag.sk

Študijné oddelenie
Ing. Beáta Zelenáková
tel.: 037/641 5386
Email: Beata.Zelenakova@uniag.sk

Ing. Katarína Gurčíková
tel.: 037/641 5384
Email: Katarina.Gurcikova@uniag.sk

Oddelenie vedecko-výskumné a zahraničných vzťahov
Ing. Eva Piecková
tel.: 037/641 5385
Email: Eva.Pieckova@uniag.sk

Referát informačných technológií
Mgr. Dominik Hollý
tel.: 037/641 4869
Email: dominik.holly@uniag.sk

Virtuálna prehliadka dekanátu