Celoživotné vzdelávanie

V rámci Univerzity tretieho veku (UTV) fakulta zabezpečuje kurz „Potraviny, výživa a zdravie“na stredisku UTV SPU v Nitre

Špecializované kurzy

V rámci ďalšieho vzdelávania fakulta má akreditované nasledovné špecializované kurzy :

1.Senzorické hodnotenie kvality surovín a potravín
2.Hodnotenie nápojov
3.Sladovníctvo a pivovarníctvo