Aktuálne informácie

vložil: Dominik Hollý

Komisia Slovenskej akadémie vied pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov podľa príslušného zákona o výchove nových vedeckých pracovníkov a ďalšom zvyšovaní kvalifikácie vedeckých pracovníkov na návrh SPU v Nitre priznala vedecký kvalifikačný stupeň IIa v odbore Prírodné vedy – Biologické vedy Ing. Antonovi Kováčikovi, PhD., z Katedry fyziológie živočíchov Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Grantová agentúra SPU v Nitre na svojom zasadnutí konanom dňa 13. decembra 2018 posúdila predložené žiadosti o pridelenie finančných prostriedkov na projekt mladých pracovníkov do 35 rokov.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Pri príležitosti ukončenia zimného semestra, sa 18.12.2018 v prednaškárni T uskutočnila „posledná prednáška“, ktorú zorganizovali študenti 5. ročníka programu aplikovanej biológie. Nezabudli ani na pedagógov s ktorými sa stretávali počas svojho štúdia.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Dňa 19. 12. 2018 sa na našej fakulte uskutočnili voľby dekana fakulty na funkčné obdobie 2019 - 2023, jeho víťazom s počtom hlasov 11 sa stal prof. Ing. Norbert Lukáč PhD.

vložil: Dominik Hollý

V športovej hale SPU sa 13. decembra uskutočnil dvadsiaty ročník tradičného futsalového turnaja o Pohár predsedníčky univerzitnej organizácie, ktorý zorganizovala športová komisia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri SPU v Nitre.  Zúčastnilo sa na ňom päť mužstiev – FAPZ, FBP, FEM, TF a Rektorát.