Aktuálne informácie

22.06.2017 07:52:33 vložil Dominik Hollý (počet komentárov: 0)

Prijímacie skúšky na III. stupeň VŠ

Dňa 26. júna 2017 sa uskutočnia prijímacie skúšky na III. stupeň VŠ na Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre.

Čítať ďalej…

15.06.2017 14:48:35 vložil Dominik Hollý (počet komentárov: 0)

Promócie absolventov I. stupňa štúdia

Slávnostné promócie absolventov I. stupňa štúdia sa uskutočnia dňa 6. júla 2017

 

Čítať ďalej…

12.06.2017 13:40:25 vložil Dominik Hollý (počet komentárov: 0)

Zaradenie študentov I. stupňa štúdia na štátne skúšky

Zaradenie študentov I. stupňa štúdia  na štátne skúšky od 19. do 22. júna 2017

Čítať ďalej…

02.06.2017 11:32:14 vložil Dominik Hollý

Komisia SAV priznala Eve Tvrdej vedecký kvalifikačný stupeň IIa

Komisia Slovenskej akadémie vied pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov podľa príslušného zákona o výchove nových vedeckých pracovníkov a ďalšom zvyšovaní kvalifikácie vedeckých pracovníkov priznala vedecký kvalifikačný stupeň IIa  Ing. Eve Tvrdej, PhD., z Katedry fyziológie živočíchov Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre.

Čítať ďalej…

31.05.2017 10:56:07 vložil Dominik Hollý (počet komentárov: 0)

Ocenenie SAPV 1. miesto pre Ing. Tomáša Jambora z FBP SPU v Nitre za najlepšiu vedeckú prácu v roku 2016 s významným aplikačným prínosom

Za najlepšiu vedeckú prácu uplynulého roka 2016 s významným aplikačným prínosom ocenilo ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v odbore živočíšnej výroby Ing. Tomáša Jambora, doktoranda z Katedry fyziológie živočíchov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre .

Čítať ďalej…