Aktuálne informácie

03.08.2017 09:25:45 vložil Dominik Hollý (počet komentárov: 0)

Víťazom Extrémmaratónu sa stal Ing. Jozef Čurlej, PhD.

Trať najrýchlejšie zvládol 36- ročný Jozef Čurlej z domáceho 05 BK Furča Košice.

Čítať ďalej…

21.07.2017 07:42:00 vložil Dominik Hollý (počet komentárov: 0)

Pracovníci FBP reprezentovali fakultu na workshope „Towards Food, Nutrition and Health Research Infrastructure“

Na pôde Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre sa pod záštitou rektora SPU Dr. h. c. prof. Ing. Petra Bielika,PhD., uskutočnilo pracovné stretnutie s názvom Towards Food, Nutrition and Health Research Infrastructure, ktorého cieľom bolo zhodnotiť pripravenosť na vstup SPU v Nitre do medzinárodného konzorcia zameraného na potraviny, výživu a zdravie.

Čítať ďalej…

12.07.2017 09:39:10 vložil Dominik Hollý (počet komentárov: 0)

Špičkový tím na FBP

Na 101. zasadnutí Akreditačnej komisie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré sa konalo v dňoch 21. – 22. 6. 2017, bol v rámci projektu „Špičkové vedecké tímy vysokých škôl na Slovensku“ schválený špičkový tím Centrum reprodukcie živočíchov (CeRA) na Fakulte biotechnológie a potravinárstva.

Čítať ďalej…

29.06.2017 13:20:05 vložil Dominik Hollý

Grantová agentúra SPU v Nitre

Výzva na podávanie projektov v rámci GA SPU

Čítať ďalej…

29.06.2017 08:33:33 vložil Dominik Hollý

Letná škola štatistických metód pre doktorandov a vedeckých pracovníkov

Príďte sa poučiť a pobaviť zároveň. Získate znalosti o plánovaní experimentov a naviac získate odbornú konzultáciu Vašej vlastnej dizertačnej práce alebo vlastného výskumu priamo na mieste.

Čítať ďalej…