Aktuálne informácie

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Databáza Scopus ocenila naše úsilie a akceptovala časopis pre indexáciu a spätne indexuje zatiaľ 103 publikácií vydaných v roku 2017.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Absolventi vedeckej prípravy na FBP, ktorí splnili predpoklady na priznanie vedecko-akademickej hodnosti philosophiae doctor (PhD.), si prevzali diplom z rúk dekana FBP prof. Ing. Jána Tomáša, CSc.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy LF na svojom zasadnutí 21. 9. 2017 udelil Prémie za najlepšie práce Študentskej vedeckej konferencie v šk. roku 2016/2017 študentom FBP.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

V rámci Európskej Noci výskumníkov 2017 FBP sa prezentovala v ďalšom meste -  v Banskej Bystrici. Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov (Ing. Eva Ivanišová, PhD., Ing. Štefan Dráb, PhD., RNDr. Attila Kántor, PhD.) spolu s Katedrou hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov (Ing. Vladimíra Kňazovická, PhD.) zaujali pozornosť tematickým stánkom „Veda na zjedenie“. Katedra fyziológie živočíchov (Ing. Tomáš Slanina, PhD., Ing. Eva Tvrdá, PhD., Ing. Hana Greifová, Ing. Michal Ďuračka) prezentovala „Vedu v našom tele“.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

11. ročník prestížneho festivalu vedy na Slovensku – Európska Noc výskumníkov 2017 sa uskutočnil 29.9.2017 v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach, Poprade a v sprievodnej lokalite: Medzev, Levice. Mottom festivalu bolo “Made by Science – Vytvorené vedou”.