Aktuálne informácie

vložil: Tomáš Slanina

Spoločnosť PRAGOLAB s.r.o. si Vás dovoľuje pozvať na seminár zameraný na prístroje Total Organic Carbon Analyzers od GE Analytical Instruments, ktorý sa bude konať dňa 21.04.2015 v Hoteli Bratislava.

vložil: Tomáš Slanina

Chceš spoznať zákulisie piva ERB?

Počas totho leta môžeš na brigáde zažiť, ako sa varí skutočné pivo.

vložil: Tomáš Slanina

SPU v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Katedra fyziológie živočíchov Vás srdečne pozýva na XI. Medzinárodnú vedeckú konferenciu Animal physiology 2015, ktorá sa bude konať 01-03. júna 2015, Crocus - Kežmarské Žľaby.

vložil: Tomáš Slanina

Informácia o možnosti štúdia na Francúzskom inštitúte AgroSup Dijon v rámci programu Erasmus+ (ale aj iných).

vložil: Tomáš Slanina

Pozvánka na X. Medzinárodná študentská konferenciu mladých vedcov - "From Biotechnology to Environment Protection", ktorá sa uskutoční v termíne 12-15 Novembra 2015 v Zielona Góra v Poľsku.