Aktuálne informácie

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Na základe Kritérií pre ocenenie pracovníkov FBP za publikačnú činnosť boli vyhodnotené publikačné výstupy za rok 2017.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

V týchto dňoch uzrela svetlo sveta vysokoškolská učebnica Chémia potravín určená pre študentov FBP SPU v Nitre.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Na základe Kritérií pre ocenenie doktorandov za publikačnú činnosť a mimoriadne aktivity FBP, boli vyhodnotené publikačné výstupy a mimoriadne aktivity doktorandov za rok 2017. Cenu dekana za publikačnú činnosť a mimoriadne aktivity v roku 2017 získala Ing. Lenka Trembecká, doktorandka Katedry hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Zástupcovia FBP spolu s kolegami z FAPZ a FEŠRR sa spoločne zúčastnili prezentácie Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na vybraných ukrajinských stredných školách v meste Ľvov.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

„European Food, Nutrition and Health Research Infrastructure“ – FNH-RI predstavuje platformu pre špičkový výskum v oblasti potravín vo vzťahu k výžive a zdraviu.