Aktuálne informácie

16.02.2017 15:03:30 vložil Dominik Hollý (počet komentárov: 0)

Pozvánka na verejnú habilitačnú prednášku

Predseda vedeckej rady FBP SPU v Nitre oznamuje, že dňa 9. marca 2017 v posluchárni Z-01 SPU v Nitre sa uskutoční verejná habilitačná prednáška Ing. Soňa Felšöciová, PhD. na tému "Mikrobiologická kvalita hrozna a jej vplyv na kvalitu vína".

Čítať ďalej…

16.02.2017 14:58:40 vložil Dominik Hollý (počet komentárov: 0)

Pozvánka na verejnú habilitačnú prednášku

Predseda vedeckej rady FBP SPU v Nitre oznamuje, že dňa 9. marca 2017 v posluchárni Z-01 SPU v Nitre sa uskutoční verejná habilitačná prednáška Ing. Marek Bobko, PhD. na tému "Kvalitatívne ukazovatele jednotlivých sortimentných skupín mäsových výrobkov".

Čítať ďalej…

16.02.2017 14:36:43 vložil Dominik Hollý (počet komentárov: 0)

Pozvánka na verejnú habilitačnú prednášku

Predseda vedeckej rady FBP SPU v Nitre oznamuje, že dňa 16. marca 2017 v posluchárni Z-02 SPU v Nitre sa uskutoční verejná habilitačná prednáška Mgr. Želmíry Balážovej, PhD. na tému "Charakteristika genotypov rastlín pomocou molekulárnych markerov".

Čítať ďalej…

16.02.2017 11:46:52 vložil Dominik Hollý (počet komentárov: 0)

Podporte prodekanku FBP v nominácii na Slovensku roka 2017

Týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS a Slovenským národným divadlom 15. februára predstavením  nominantiek odštartovali už deviaty ročník populárnej čitateľskej ankety Slovenka roka. Nominovaná je aj doc. Ing. Adriana Kolesárová, PhD., prodekanka pre vedu a výskum na Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre.

Čítať ďalej…

08.02.2017 08:56:32 vložil Dominik Hollý (počet komentárov: 0)

XV. Vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia s medzinárodnou účasťou

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta biotechnológie a potravinárstva si Vás dovoľuje pozvať na 
XV. Vedeckú konferenciu študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia s medzinárodnou účasťou, ktorá sa uskutoční dňa 26. apríla 2017.

Čítať ďalej…