Aktuálne informácie

vložil: Dominik Hollý

Dňa 9. 11. 2017 zorganizovala Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Katedra hygieny a bezpečnosti potravín odborný seminár Kvalita a bezpečnosť potravín pod názvom: Nové trendy a výzvy v oblasti gastronómie. Odborný seminár bol zabezpečený pod záštitou odborných garantov tejto organizácie prof. Ing. Jozefa Goliana, Dr., doc. Ing. Lucie Zeleňákovej, Ing. Petra Zajáca, PhD. a Ing. Jozefa Čaplu, PhD.

vložil: Dominik Hollý

Prinášame Vám video z prezentácie vedeckovýskumnej činnosti našej fakulty, ktorá sa uskutočnila 9. novembra 2017 v OC Centro Nitra.

Sledujte! Lajkujte! Zdieľajte! Odoberajte!

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Aj tento rok sa FBP 9. novembra v OC Centro Nitra zapojila do podujatia formou prezentácie jej vedeckovýskumnej činnosti všetkých siedmich katedier. Podujatia sa zúčastnili predovšetkým študenti stredných  odborných škôl, gymnázií, základných a materských škôl a tešili sme sa aj z účasti širokej verejnosti.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorého 14. ročník sa začal 6. novembra 2017, sa na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre konala aj vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov z krajín V4 s medzinárodnou účasťou.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorého 14. ročník sa začal 6. novembra 2017, sa na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre konajú viaceré sprievodné akcie. Jednou z nich bola vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou.