Aktuálne informácie

19.02.2015 17:36:51 vložil Tomáš Slanina (počet komentárov: 0)

Zahraničné štipendium pre absolventov Mgr. a Ing. štúdia

Štipendijný program Nemeckej spolkovej nadácie pre životné prostredie pre Strednú a Východnú Európu (MOE-Austauschstipendienprogramm der DBU).

Čítať ďalej…

18.02.2015 09:32:16 vložil Tomáš Slanina (počet komentárov: 0)

Naj POĽNO študent/študentka 2015

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Klub poľnohospodárskych odborníkov pri SPU v spolupráci s Vydavateľstvom Slovenských CHOV, s.r.o., Centrom preŠtudenta a Združením mladých farmárov na Slovensku vyhlasujú súťaž o NAJ POĽNO ŠTUDENTA/ŠTUDENTKU.

Čítať ďalej…

08.02.2015 09:22:43 vložil Tomáš Slanina (počet komentárov: 0)

Študijné pobyty v Latinskej Amerike

FBP je spolu s FEM súčasťou európskeho konzorcia projektu MUNDUS EUROSENSE, ktoré ponúka štipendium na študijné pobyty do krajín Latinskej Ameriky.

Čítať ďalej…

02.02.2015 17:42:14 vložil Tomáš Slanina (počet komentárov: 0)

Obhajoba dizertačnej práce

Pred komisiou pre obhajoby dizertačných prác doktorandského študijného programu technológia potravín v študijnom odbore 6.1.13 Spracovanie poľnohospodárskych produktov ...

Čítať ďalej…

17.12.2014 04:19:42 vložil Peter Magdolen (počet komentárov: 0)

XII. vedecká konferenciá s medzinárodnou účasťou

Srdečne Vás pozývame na XII. vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou Bezpečnosť a kontrola potravín, ktorá sa uskutoční v dňoch 26. - 27.3. 2015 v prekrásnom prostredí na zámku v Smoleniciach.

Čítať ďalej…