Program Horizont 2020

 
 
Názov nového programu EÚ pre financovanie výskumu a inovácií, Horizont 2020 spája všetky existujúce zdroje financovania EÚ v oblasti výskumu a inovácií (7. Rámcový program, CIP a EIT).
Predstavuje rôzne spôsoby financovania inovačných a výskumných aktivít, ktoré sú spojené do jedného flexibilného rámca. Z neho je možné financovanie každej etapy inovačného procesu – od základného výskumu až po uvedenie služby alebo produktu na trh. Rozpočet na roky 2014-2020 je cez 80 mld. EUR.
 
Implementácia H2020 je založená na troch základných pilieroch:
     - Excelentná veda
     - Vedúce postavenie priemyslu
     - Spoločenské výzvy
 
Pri príprave projektu je dôležité:
do projektu môžete vstúpiť ako koordinátor, alebo partner projektu. Pri vyhľadávaní partnerov je možné využiť databázy, ktoré obsahujú informácie o zrealizovaných projektoch v predchádzajúcom období spolu s kontaktnými údajmi na koordinátora projektu a jeho partnerov.
V Horizonte 2020 existujú viaceré typy projektov (schémy financovania).

Typ projektu určuje:
     - rozsah toho, čo je financované
     - miera financovania
     - konkrétne hodnotiace kritériá pre oprávnené financovanie

Program Horizont 2020 zahŕňa:
     - Research and Innovation Action
     - Innovation Action
     - Granty Európskej rady pre výskum (ERC) na podporu hraničného výskumu
     - Akcie Marie Skłodowska-Curie
     - ERA-NET Cofund
     - COFUND of Pre-Commercial Procurement (PCP)
     - Coordination and Support Action
     - COFUND of Public Procurement of Innovative Solutions (PPI)
     - SME instrument
 
Viac informácií nájdete na internetovej stránkehttp://h2020.cvtisr.sk/sk/vyzvy/typy-projektov.html?page_id=1903.