XIV. Vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia s medzinárodnou účasťou

2016

https://sites.google.com/site/studentconferencefbfs/student-conference-of-fbfs

 

 

 

                                                                                        

 

IX. Vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou
a
XIII. Vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia s medzinárodnou účasťou
2015