Podmienky prijímacieho konania na doktorandské štúdium na FBP SPU
v Nitre pre akademický rok 2018/2019

 

 

Bližšie informácie v prílohách.

 

Podmienky prijímacieho konania na doktorandské štúdium na FBP SPU v Nitre pre akademický rok 2018/2019