Slávnostné promócie absolventov doktorandského štúdia

14.09.2017 10:53:29

Slávnostné promócie absolventov doktorandského štúdia sa budú konať dňa 6. októbra 2017 o 10:00 hod. v aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Tr. A. Hlinku 2.

Späť