Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences

15.08.2016 20:16:07

tl_files/fbp/JMBFS/logoJMBFS.jpgČasopis Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences predstavuje voľne prístupný, recenzovaný on-line vedecký časopis vydávaný Fakultou biotechnológie a potravinárstva (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre). Hlavným cieľom časopisu je vydávanie originálnych vedeckých príspevkov, krátkych oznámení a prehľadov odborných článkov z oblasti živočíšnej, rastlinnej a environmentálnej mikrobiológie (vrátane baktérií, húb, kvasiniek, rias, prvokov a vírusov), mikrobiálnych, živočíšnych a rastlinných biotechnológií a fyziológie, mikrobiálnej, rastlinnej a živočíšnej genetiky, molekulárnej biológie, poľnohospodárskej a potravinárskej chémie a biochémie, kontroly potravín, ich hodnotenia a spracovania v potravinárskom priemysle a v oblasti životného prostredia.

Časopis je vydávaný 6 krát do roka, v elektronickej verzii a výlučne v anglickom jazyku.

Bližšie informácie nájdete na web stránke časopisu: www.jmbfs.org

Späť