Kalendár udalostí November 2018

utorok, 06.11.2018

Cieľom medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie je prezentovať výsledky vedeckovýskumnej činnosti doktorandov, ako aj výmena skúseností s poznatkami dosiahnutými u zúčastnených študentov domácich a zahraničných vysokých škôl. 

 

štvrtok, 15.11.2018

Odborný seminár je určený manažérom v potravinárskom priemysle s cieľom poskytnutia najnovších informácii o uplatňovanej legislatíve SR a EÚ v oblasti označovania potravín, výživových a zdravotných tvrdení, a  systémov riadenia v potravinárstve.

streda, 21.11.2018

Konferencia je  určená mladým vedeckým pracovníkom z oblasti potravinárstva. Jej cieľom je prezentovať najnovšie poznatky výskumu mladých pracovníkov,  nadviazať nové kontakty a možnú spoluprácu do budúcnosti.

štvrtok, 22.11.2018

Konferencia je  určená mladým vedeckým pracovníkom z oblasti potravinárstva. Jej cieľom je prezentovať najnovšie poznatky výskumu mladých pracovníkov,  nadviazať nové kontakty a možnú spoluprácu do budúcnosti.