Kalendár udalostí September 2018

utorok, 04.09.2018

Seminár bude venovaný pamiatke prof. Uhrína, ktorý sa významnou mierou podieľal na formovaní vedeckej školy v oblasti anatómie a fyziológie hospodárskych zvierat a rozvoji katedry.

utorok, 11.09.2018

Cieľom konferencie je prezentácia najnovších poznatkov z oblasti kvality, bezpečnosti, hygieny surovín a potravín, rastlinných, živočíšnych a mikrobiálnych biotechnológií, genetických zdrojov, molekulárnych markerov hospodársky významných vlastností s perspektívami šľachtenia na kvalitu produkcie.

streda, 12.09.2018

Cieľom konferencie je prezentácia najnovších poznatkov z oblasti kvality, bezpečnosti, hygieny surovín a potravín, rastlinných, živočíšnych a mikrobiálnych biotechnológií, genetických zdrojov, molekulárnych markerov hospodársky významných vlastností s perspektívami šľachtenia na kvalitu produkcie.

štvrtok, 13.09.2018

Cieľom konferencie je prezentácia najnovších poznatkov z oblasti kvality, bezpečnosti, hygieny surovín a potravín, rastlinných, živočíšnych a mikrobiálnych biotechnológií, genetických zdrojov, molekulárnych markerov hospodársky významných vlastností s perspektívami šľachtenia na kvalitu produkcie.

pondelok, 17.09.2018

13th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

which is being held under the auspices of the Slovak Academy of Agricultural Sciences in cooperation with Institute of Plant Genetics and Biotechnology Plant Science and Biodiversity Center Slovak Academy of Sciences.

September 17th - 19th, 2018

Smolenice Castle in Smolenice

Slovak Republic

utorok, 18.09.2018

13th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

which is being held under the auspices of the Slovak Academy of Agricultural Sciences in cooperation with Institute of Plant Genetics and Biotechnology Plant Science and Biodiversity Center Slovak Academy of Sciences.

September 17th - 19th, 2018

Smolenice Castle in Smolenice

Slovak Republic

streda, 19.09.2018

13th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

which is being held under the auspices of the Slovak Academy of Agricultural Sciences in cooperation with Institute of Plant Genetics and Biotechnology Plant Science and Biodiversity Center Slovak Academy of Sciences.

September 17th - 19th, 2018

Smolenice Castle in Smolenice

Slovak Republic

pondelok, 24.09.2018

Cieľom tradičnej medzinárodnej konferencie je sprostredkovať najnovšie informácie z výskumu v oblasti rizikových faktorov potravového reťazca dosiahnutých na jednotlivých pracoviskách, ako aj informácie o vedecko-výskumnom zameraní pracovísk.

utorok, 25.09.2018

Cieľom tradičnej medzinárodnej konferencie je sprostredkovať najnovšie informácie z výskumu v oblasti rizikových faktorov potravového reťazca dosiahnutých na jednotlivých pracoviskách, ako aj informácie o vedecko-výskumnom zameraní pracovísk.

streda, 26.09.2018

Cieľom tradičnej medzinárodnej konferencie je sprostredkovať najnovšie informácie z výskumu v oblasti rizikových faktorov potravového reťazca dosiahnutých na jednotlivých pracoviskách, ako aj informácie o vedecko-výskumnom zameraní pracovísk.

štvrtok, 27.09.2018
piatok, 28.09.2018