Kalendár udalostí 06.12.2018

štvrtok, 06.12.2018

Prezentácia najnovších výsledkov v oblasti živočíšnych biotechnológií, biodiverzite, výžive a welfare zvierat.