Kalendár udalostí 27.06.2017

utorok, 27.06.2017

Obhajoby dizertačných prác na FBP SPU v Nitre sa uskutočnia v dňoch 27. júna 2017.

V prílohe nájdete presné miesto a čas konania obhajob jednotlivých študentov.