Kalendár udalostí 05.06.2017

05.06.2017 (Pondelok)

Promócie absolventov II. stupňa štúdia

- 9,00 h - bezpečnosť a kontrola potravín /denná forma/

            - agrobiotechnológie

- 11, 30 h - bezpečnosť a kontrola potravín /externá forma/

               - aplikovaná biológia

               - technológia potravín