Kalendár udalostí 01.06.2017

štvrtok, 01.06.2017

1. 6. 2017 v študijných odboroch

Agrobiotechnológie (zasadačka Katedry biochémie a biotechnológie) a 

Molekulárna biológia (zasadačka Katedry fyziológie živočíchov)