Kalendár udalostí 2017-06-01

štvrtok, 2017-06-01

1. 6. 2017 v študijných odboroch

Agrobiotechnológie (zasadačka Katedry biochémie a biotechnológie) a 

Molekulárna biológia (zasadačka Katedry fyziológie živočíchov)