História noviniek/aktualít

 

XIV. Vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia s medzinárodnou účasťou

Zapojte sa do súťaže NAJ poľno študent/študentka

Konferencia FBP priniesla najnovšie poznatky z oblasti biotechnológií, kvality, bezpečnosti a hygieny potravín

Podmienky pre ŠS II. stupňa VŠ

Gymnazisti aplikovali na FBP svoje teoretické vedomosti z biológie

Deň otvorených dverí na FBP

1. Stretnutie mladých výskumníkov krajín V4

Sláva víťazom, česť porazeným... ale história si pamätá len víťazov...

Bezpečnosť a kontrola potravín - XIII. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Študentskou osobnosťou roka sa stala Lenka Kuželová

Agrobiotechnológovia obnovili tradíciu

Ocenenie pre prof. Ing. Jozefa Bullu, DrSc.

Pozvánka Masarykovej univerzity

Ocenenie našich študentov

BIOTECHNOLÓGIE A KVALITA SUROVÍN A POTRAVÍN - 11. medzinárodná konferencia

Výzva pre PhD. študentov

7th CASEE Conference 2016

International Winter School

Promócie absolventov III. stupňa VŠ - zmena času konania

Pozvánka na seminár - Cell-Based Assays

Odborný seminár - Kvalita a bezpečnosť potravín

Svetový deň potravín

APVV - Verejná výzva na predkladanie žiadostí

On-line dotazník o popularizácii vedy na Slovensku

Kurzy Real-Time PCR

Výzva na predkladanie žiadostí - akcia Rakásko-Slovensko

Risk Factors of Food Chain

Stretnutie v rámci projektu Tempus

Obhajoby dizertačných prác

Zápis doktorandov 2015/2016

Zápis študentov 2015/2016

BIOTECHNOLÓGIE A KVALITA SUROVÍN A POTRAVÍN

Promócie absolventov I. stupňa VŠ

Mladí vedci - Bezpečnosť potravinového reťazca

Ocenenie pre našu študentku

Animal physiology 2015

Medzinárodný študijný program

Zaradenie študentov na štátne skúšky I. stupňa VŠ

O perspektívach spolupráce s Lotyšskou poľnohospodárskou univerzitou

Letná škola

Európska noc výskumníkov 2015

Obhajoba dizertačnej práce

Slávnostne otvorenie Centra excelentnosti pre bielo-zelené biotechnológie na našej fakulte

Odborný seminár

Postgraduál v Nemecku

Promócie absolventov II. stupňa VŠ

Zaradenie študentov na štátne skúšky II. stupňa VŠ

Neurotoxins in food

Letná škola inovátorov

Novinky v systéme MATLAB a Simulink

Stáž pre študentov v SLORD

„Hľadať nájsť, citovať odborné informácie na jednom mieste“

Študentská vedecká konferencia FBP SPU v Nitre

Podmienky pre ŠS I. stupňa VŠ

Väzba bakalarskych prac

Podmienky pre ŠS II. stupňa VŠ

Interaktivna Konferencia Mladych Vedcov

Food Processing and Technology

Total Organic Carbon Analyzers

Máte už brigádu na leto?

Animal Physiology 2015

Možnosť študovať na AgroSup Dijon, Francúzsko

From Biotechnology to Environment Protection

XII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou BEZPEČNOSŤ A KONTROLA POTRAVÍN

Študentská vedecká konferencia FBP SPU v Nitre

Pozvánka na verejnú inauguračnú prednášku

Pozvánka na verejnú habilitačnú prednášku

Fulbrightov program pre výskum a prednášanie

Aktuálna výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku

Študentskú vedeckú konferenciu PriF UK 2015

Vedec roka 2014 - nominácia

Zahraničné štipendium pre absolventov Mgr. a Ing. štúdia

Naj POĽNO študent/študentka 2015

Študijné pobyty v Latinskej Amerike

Obhajoba dizertačnej práce

XII. vedecká konferenciá s medzinárodnou účasťou

Prof. Ján Tomáš povedie FBP aj v nasledujúcom funkčnom období

Predsedníčkou AS FBP SPU v Nitre naďalej prof. Tančinová

Pozvánky na verejné habilitačné prednášky

Voľby do AS FBP a AS SPU na FBP

Konferencia „BIOTECHNOLÓGIE A KVALITA SUROVÍN A POTRAVÍN“

Obhajoby dizertačných prác

Harmonogram zápisov v akad. roku 2014/2015

Promócie

Zaradenie študentov na štátne skúšky I. stupňa

AXA Fond opäť podporí talenty

Promócie

Zaradenie študentov na štátne skúšky II. stupňa

Podmienky pre zaradenie na bakalársku štátnu skúšku v akademickom roku 2013/2014 pre denných a externých študentov FBP

XII. Vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia a VIII. Vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou

Podmienky pre zaradenie na štátne skúšky inžinierske v akademickom roku 2013/2014 pre denných a externých študentov FBP

XI. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Bezpečnosť a kontrola potravín

Pozvánka na verejnú habilitačnú prednášku

O z n á m e n i e

O z n á m e n i e

O z n á m e n i e

XI. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Bezpečnosť a kontrola potravín

Pozvánka na informačný seminár- Informácie pod jednou

Podporujeme individuality

Stretnutie s bývalými zamestnancami FBP

Dekanské voľno na FBP - imatrikulácie

Pozvánka na seminár

Inauguračná prednášká doc. Ing. Soňa Javoreková, PhD.

Inauguračná prednáška doc. Ing. Norberta Lukáča, PhD.