Zlatý kosák 2018 pre FBP

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Tradičnou súčasťou výstavy Agrokomplex je udelenie ocenia Zlatý kosák. Toto ocenenie sa odovzdáva v kategóriách rastlinná výroba a mechanizácia, živočíšna výroba a veda a výskum.

V kategórii veda a výskum získala v konkurencii ďalších nominovaných publikácií z SPU, NPPC, SAV a iných organizácií v tomto roku Zlatý kosák vysokoškolská učebnica Chémia potravín, vydaná Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre.

Na jej príprave sa podieľal široký autorský kolektív pedagógov Fakulty biotechnológie a potravinárstva, pod vedením prof. Aleny Vollmannovej, doc. Janette Musilovej a doc. Dany Urminskej. Ocenenie prebrali z rúk podpredsedníčky vlády a ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ing. Gabriely Matečnej, doc. Janette Musilová a doc. Dana Urminská.

 

 

 

Video z krstu

Späť