Výsledky 4. ročníka súťaže "Mladí vedci 2016"

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV vyhlásila vo februári minulého roku už 4. ročník súťaže pre mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov podľa jednotlivých sekcií. Výbor pobočky spoločnosti v Nitre na svojom zasadnutí dňa 22.1.2018 mal vo svojom programe aj odovzdanie ocenení v rámci poľnohospodárskej a potravinárskej sekcie, do ktorých boli prihlásené práce mladých vedeckých pracovníkov aj z Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre. Ceny oceneným odovzdal predseda spoločnosti prof. Ing. Jozef Golian, Dr., ktorý oceneným zaželal veľa ďalších osobných aj pracovných úspechov a poďakoval im za ich úspešnú publikačnú činnosť a prácu pre rozvoj fakulty.

 

Výsledky 4. ročníka súťaže "Mladí vedci 2016"

 

Sekcia: poľnohospodárska:

1. Ing. Eva Tvrdá, PhD., Katedra fyziológie živočíchov, FBP SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76, eva.tvrda@uniag.sk

Tvrdá, E., Tušimová, E., Kováčik, A., Paál, D., Greifová, H., Abdramanov, A., Lukáč, N. 2016. Curcumin has protective and antioxidant properties on bull spermatozoa subjected to induced oxidative stress. In Animal Reproduction Science, vol. 172, p. 10-20. IF 2016: 1.605

2. Ing. Katarína Zbyňovská, PhD., Katedra fyziológie živočíchov, FBP SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76, Katarina.Zbynovska@uniag.sk

Zbynovska, K., Petruska, P., Kalafova, A., Ondruska, L., Jurcik, R., Chrastinova, L., Tusimova, E., Kovacik, A., Capcarova, M. 2016. Antioxidant status of rabbits after treatment with epicatechin and patulin. In Biologia: Section Zoology, vol. 71, p. 835-842.

3. Ing. Ondrej Hanušovský, PhD., Katedra výživy zvierat, FAPZ SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76, Ondrej.Hanusovsky@uniag.sk

Hanušovský, O., Bíro, D., Šimko, M., Gálik, B., Juráček, M., Rolinec, M., Herkeľ, R. 2016. Effect of daily diet change from the start of lactation to the peak of lactation diet on ruminal pH with courses and changes during the feed day. In Journal of Central European Agriculture, vo. 17, p. 1204-1220. SCOPUS

 

Sekcia: potravinárska:

1. Ing. Marek Šnirc, PhD., Katedra chémie, Fakulty biotechnológie a potravinárstva, SPU v Nitre

Šnirc, M, Král, M., Ošťádalová, M., Golian, J. Tremlová, B. Application of principal component analysis method for characterization chemical, technological, and textural parameters of farmed and pastured red deer. In International journal of food properties. ISSN 1094-2912, 2016, vol. 20, no. 4, s. 754-761 Dostupné na internete: http://dx.doi.org/10.1080/10942912.2016.1180532.

2. Ing. Michaela Lauková Oddelenie potravinárskej technológie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Radlinského 9, 812 37 Bratislava

Lauková Michaela, Kohajdová Zlatica, Karovičová Jolana, Kuchtová Veronika, Minarovičová Lucia, Tomášiková Lenka (2016). Effects of cellulose fiber with different fiber length on rheological properties of wheat dough and quality of baked rolls. Food Science and Technology International, roč. 23, č. 6, s. 490-499.

3. Ing. Stanislava Matejová, Katedra hygieny a bezpečnosti potravín, Fakulty biotechnológie a potravinárstva, SPU v Nitre

Matejová, S., Fikselová, M. Čurlej, J., Czakó, P. Application of by-products in the development of foodstuffs for particular nutritional uses: Využitie vedľajších výrobných zvyškov pri vývoji potravín na osobitné výživové účely. In Journal of Central European Agriculture. Zagreb : University of Zagreb. 17, 4 2016, s. 1306--1319. ISSN 1332-9049.

 

Späť