Prvý úžitkový vzor pre SPU v Nitre vytvorený pracovníkmi FBP "Cereálna tyčinka s obsahom fytoaktívnych látok"

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Aktuálnym trendom vo výžive a všeobecne v potravinárstve je oblasť personalizácie. Na túto problematiku nadviazal projekt doc. Ing. Radoslava Žideka, PhD.APVV-0629-12 "Percepčná genetika a jej aplikácia v personalizovanej bezpečnosti potravín" na Katedre hygieny a bezpečnosti potravín a Katedre skladovania a spracovania rastlinných produktov FBP (doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.). V rámci experimentálnej časti sa podarilo vyvinúť optimalizovanú  receptúru, ktorá je prispôsobená chuťovým aj fyziologickým požiadavkám seniorov. Projekt vyústil úžitkovým vzorom Cereálnej tyčinky s obsahom fytoaktívnych látok zapísaným na Úrade priemyselného Vlastníctva SR. (Autorský kolektív na fotografii).


Autorskému kolektívu srdečne blahoželáme!

Späť