Špičkový tím na FBP

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Na 101. zasadnutí Akreditačnej komisie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré sa konalo v dňoch 21. – 22. 6. 2017, bol v rámci projektu „Špičkové vedecké tímy vysokých škôl na Slovensku“ schválený špičkový tím Centrum reprodukcie živočíchov (CeRA) na Fakulte biotechnológie a potravinárstva v zložení: prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc., prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD., prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD., prof. MVDr. Peter Massányi, DrSc. a Ing. Eva Tvrdá, PhD.

Zoznam všetkých odsúhlasených špičkových tímov projektu vrátane zloženia je k dispozícii na webovom sídle Akreditačnej komisie:

 

http://www.akredkom.sk/zapis/1014fo/prku10171.pdf

 

Späť