Rozhodnutie o pridelení finančných prostriedkov GA SPU na rok 2017

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Grantová agentúra SPU v Nitre na svojom zasadnutí konanom dňa 28. septembra 2017 posúdila predložené žiadosti o pridelenie finančných prostriedkov na projekt mladých pracovníkov do 35 rokov a v súlade s Výzvou zverejnenou 15. júna 2017 a rozhodla na základe posudku vypracovaného oponentom a splnení kritérií výzvy financovať nasledovné projekty.

 

Rozhodnutie si môžete stiahnuť tu:

Späť