Risk Factors of Food Chain 2018 – riziká, prevencia, riešenia

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Už v poradí devätnásta konferencia zameraná na rizikové faktory potravového reťazca sa v dňoch 26.-29.9.2018 konala v maďarskej dedinke Mátrafüred. Početnú skupinu účastníkov z Maďarska, Talianska, Poľska a Čiech dopĺňal aj deväťčlenný kolektív z Katedry fyziológie živočíchov. Konferenciu zahájil svojím príhovorom hlavný organizátor Dr. Gábor Géczi zo Szent István University v Gödöllő a následne poprosil prof. Petra Massányiho – jedného zo zakladateľov podujatia, aby predstavil históriu tejto medzinárodnej platformy. Vysoko aktuálne témy boli pútavo prezentované počas všetkých troch dní a vďaka domácim organizátorom sa účastníkom podarilo pozrieť zblízka aj na praktické riešenia implementované v prostredí tepelnej elektrárne Mátra. Počas záverečnej ceremónie organizátori vyzdvihli kvalitu vedeckých príspevkov a profesor Peter Massányi pozval všetkých zúčastnených na okrúhly 20. ročník RFFCH, ktorý sa bude konať na Slovensku.

Výstupom tejto konferencie je vedecká publikácia ,,Researched Risk Factors of Food Chain“, v ktorej sú sumarizované biologické, potravinárske a technické aspekty ovplyvňujúce bezpečnosť potravového reťazca.

Späť