Rezortné ocenenie pre prof. Ing. Jozefa Goliana, Dr.

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Pri príležitosti 45. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2018 a 13. Národnej výstavy hospodárskych zvierat ocenilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR viacerých významných pracovníkov z praxe, školstva, výskumu a iných oblastí, ktoré v rezorte pôsobia.  Medzi ocenenými bol aj prof. Ing. Jozef Golian, Dr., vedúci Katedry hygieny a bezpečnosti potravín.  Za rozvoj potravinárstva na Slovensku, publikačnú činnosť a vzdelávanie študentov v oblasti bezpečnosti potravín získal bronzovú medailu. Ocenenie je uznaním jeho dlhoročnej práce v oblasti pôdohospodárstva a ocenením odborného prínosu, ktorým prispel k rozvoju tohto náročného odvetvia.

Späť