Promócie doktorandov - 10 absolventov na FBP

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Slávnostné promócie tretieho stupňa vysokoškolského štúdia sa konali 6. októbra v aule SPU v Nitre za prítomnosti akademických funkcionárov všetkých fakúlt. Tohtoročná promócia bola predsa len výnimočná a slávnostnejšia ako po iné roky, keďže sa konala v dňoch, keď si pripomíname 65. výročie vzniku SPU v Nitre. Absolventi vedeckej prípravy na FBP, ktorí splnili predpoklady na priznanie vedecko-akademickej hodnosti philosophiae doctor (PhD.), si prevzali diplom z rúk dekana FBP prof. Ing. Jána Tomáša, CSc. Úspešným absolventom sa prihovoril a zablahoželal rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. Ako povedal, je to pre nich výzva, aby pokračovaním v zmysluplnej vedeckej a vzdelávacej činnosti prispeli k rastu vzdelanostnej úrovne našej spoločnosti.


Úspešným absolventom srdečne blahoželáme.

 

Späť