Prémie za najlepšie práce Študentskej vedeckej konferencie v šk. roku 2016/2017 na FBP

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy LF na svojom zasadnutí 21. 9. 2017 udelil Prémie za najlepšie práce Študentskej vedeckej konferencie v šk. roku 2016/2017 študentom FBP: Bc. Veronika Juricová: Biologická aktivita vybraných druhov netradičných jedlých olejov; Bc. Bronislava Husárová: Vplyv srvátkových bielkovín na kvalitu pečeňovej paštéty; Bc. Alžbeta Antalicová: Sledovanie zmien obsahu kofeínu vo vzťahu k rôznym stupňom praženia vo vybraných vzorkách kávy; Bc. Lucia Dubovská: Vplyv rastlinných silíc na rast Penicillium commun; Bc. Romana Repiská: Základné postupy používané pri analýze malého počtu vzoriek pomocou MALDI-TOF/TOF hmotnostnej spektrometrie; Bc. Michal Ďuračka: Vplyv kvercetínu na in vitro indukovanú kontamináciu králičích ejakulátov baktériou Enterococcus faecalis.

Študentom a školiteľom srdečne blahoželáme!

 

Späť