Oceňovanie študentov SPU

18.11.2016 11:30:47 vložil Dominik Hollý (počet komentárov: 0)

Rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., pri príležitosti 17. novembra oceňuje úspešných a výnimočných študentov, ktorí reprezentujú univerzitu a svojimi aktivitami šíria jej dobré meno doma a v zahraničí. Medzi nimi boli aj traja študenti našej fakulty Bc. Lucia Neužilová, Bc. Daniela Gibaštíková a Ing. Tomáš Jambor.

Späť