Ocenenie SAPV 1. miesto pre Ing. Tomáša Jambora z FBP SPU v Nitre za najlepšiu vedeckú prácu v roku 2016 s významným aplikačným prínosom

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied (SAPV) predstavila víťazov 13. ročníka súťaže mladých vedeckých pracovníkov. Slávnostné odovzdávanie ocenení SAPV sa konalo 30.05. 2017 v kongresovej sále Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra v Lužiankach. Súťaž vznikla z podnetu predsedníctva SAPV v roku 2004 ako forma podpory a propagácie publikačnej aktivity mladých vedeckých pracovníkov v oblasti pôdohospodárstva. Vytvorila sa tak možnosť prezentovať svoje publikačné aktivity pred širšou odbornou verejnosťou a uchádzať sa o ocenenia za takéto aktivity.

Za najlepšiu vedeckú prácu uplynulého roka 2016 s významným aplikačným prínosom ocenilo ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v odbore živočíšnej výroby Ing. Tomáša Jambora, doktoranda z Katedry fyziológie živočíchov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre .

V príslušnej kategórii si z rúk štátneho tajomníka rezortu pôdohospodárstva PaedDr. Antona Stredáka prebral Ing. Jambor ocenenie za 1. miesto so súťažným článkom: ‘’ In vitro effect of 4-nonylphenol on human chorionic gonadotropin (hCG) stimulated hormone secretion, cell viability and reactive oxygen species generation in mice Leydig cells ’’ (Jambor, T., Tvrdá, E., Tušímová, E., Kováčik, A., Bistáková, J., Forgács, Z., Lukáč, N.), ktorý bol odpublikovaný v časopise Environmental Pollution (IF: 4,839).

Vo väčšine ocenených prác ich autori publikovali originálne výsledky, ktoré mali bezprostredný aplikačný význam a doplnili doterajšie vedeckovýskumné poznatky z najrôznejších oblastí.

 

Späť