Obhajoby dizertačných prác 2017

30.05.2017 14:12:23 vložil Dominik Hollý (počet komentárov: 0)


Obhajoby dizertačných prác na FBP SPU v Nitre sa uskutočnia v dňoch 27. júna 2017.

V prílohe nájdete presné miesto a čas konania obhajob jednotlivých študentov.

 

 

Späť