Obhajoby dizertačných prác 2017

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0


Obhajoby dizertačných prác na FBP SPU v Nitre sa uskutočnia v dňoch 27. júna 2017.

V prílohe nájdete presné miesto a čas konania obhajob jednotlivých študentov.

 

 

Späť