O z n á m e n i e

vložil: Peter Magdolen počet komentáov: 0

Obhajoba doktorandskej dizertačnej práce Ing. Nory Maruniakovej, doktorandky v dennej forme doktorandského štúdia na Katedre fyziológie živočíchov FBP SPU v Nitre.

Späť