Nový predseda AS FBP

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Na prvom zasadnutí novozvoleného AS FBP, ktoré sa konalo dňa 22.10.2018, bol zvolený za predsedu AS FBP, na volebné obdobie 2018 - 2022, Ing. Radovan Stanovič, PhD.

Späť