Mikulášska klobásovica

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Vychádzajúc z dlhoročnej tradície, sa 6.12. v priestoroch jedálne ŠD A. Bernoláka konala študentmi obľúbená Klobásovica. Akcia organizovaná pod záštitou dekana Fakulty biotechnológie a potravinárstva profesora Ing. Jána Tomáša, CSc. sa už počas registrácie tešila veľkému záujmu študentov, v čoho dôsledku sa organizátori rozhodli zväčšiť kapacitu pre súťažiace tímy z plánovaných desať na dvanásť. V štartovacej listine nechýbali študenti z FBP, FAPZ, TF, FEM a FZKI, čo prispelo k zvýšeniu konkurencie a súťaživosti medzi jednotlivými tímami.

Samotnej Klobásovici predchádzali prípravy klobás na Katedre hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov, kde si študenti pripravovali klobásy podľa vlastných receptúr. V deň konania Klobásovice si študenti vyzdobili súťažné stoly a obliekli sa do tematických kostýmov. Vďaka Katedre skladovania a spracovania rastlinných produktov ponúkali tímy ku svojím klobáskam aj poctivý domáci chlebík. Prezentáciu vyrobených produktov slávnostne otvoril dekan FBP, pričom ocenil vynaloženú snahu organizátorov aj súťažiacich v pokračovaní tejto tradičnej súťaže.

Odborná komisia, zložená z potravinársky orientovaných pedagógov a odborníkov z praxe hodnotila klobásy pred a po tepelnom spracovaní. Medzi hodnotené parametre patrili textúra, vôňa, šťavnatosť, vzhľad v prekroji a samozrejme chuť.  Na základe dôkladnej evaluácie odborná komisia stanovila za víťazný tím ,,In vitro klbásy“. Zvyšné dve miesta zaujali ,,Rigor mortis“ a ,,Inšpekčné komando“. Kreativitu a nápaditosť pri výzdobe ocenila komisia špeciálnou cenou, ktorá nakoniec putovala do tímu ,,Slovenské junácke klobásy“.

Po vyhodnotení výsledkov sa ešte študentom prihovoril dekan Tomáš, ktorý poprial príjemnú zábavu pri hudobnom doprovode, zabíjačkovej kapustnici a sponzormi zabezpečenými alkoholickými a nealkoholickými nápojmi.

Výborná atmosféra počas tohto podujatia bola síce jednou z najdôležitejších vlastností akcie, ale hlavný úmysel organizátorov bol ešte o niečo hlbší. Klobásovica priblížila nielen návštevníkom, ale aj súťažiacim život na dedine, kde je bežná domáca príprava kvalitných mäsových produktov. Možno trochu namáhavá, no zábavná forma prezentácie vidieckeho života môže rezultovať v znovuobnovení tradícií starých a prastarých rodičov.

__

Späť