Medzi ocenenými osobnosťami mesta Nitry je aj náš pán dekan

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Významné osobnosti mesta Nitry v kultúrno-spoločenskej aj športovej oblasti ocenili na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v synagóge. Konalo sa pri príležitosti 770. výročia udelenia výsad slobodného kráľovského mesta Nitre, ktoré sme si pripomenuli 2. septembra.

Ako na zasadnutí povedal primátor Jozef Dvonč, mesto oceneniami vzdáva hold ľuďom, ktorí sa osobitne významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a propagáciu nášho mesta, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi a činmi.

Pamätné listy mesta Nitry pri príležitosti 770. výročia udelenia kráľovských výsad mestu Nitra udelili prof. Jánovi Tomášovi, dekanovi Fakulty biotechnológie a potravinárstva.

Späť