Krst učebnice Chémia potravín

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

V týchto dňoch uzrela svetlo sveta vysokoškolská učebnica Chémia potravín určená pre študentov FBP SPU v Nitre.  Učebnicu slávnostne pokrstila doc. Ing. Helena Frančáková, CSc. na katedre chémie za účasti dekana fakulty prof. Ing. Jána Tomáša, CSc. a členov autorského kolektívu.  Na príprave tejto knihy sa podieľal početný autorský kolektív zložený z pedagógov viacerých katedier Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre, ktorí sa dlhodobo vo svojej pedagogickej a výskumnej práci venujú potravinám, ich kvalite a bezpečnosti.

Vysokoškolská učebnica Chémia potravín poskytuje čitateľovi komplexný prehľad súčasných poznatkov o chemickom zložení potravinových surovín a potravín, o ich biochemických a mikrobiologických vlastnostiach, ako aj o významných chemických reakciách, ktoré prebiehajú v potravinových surovinách a potravinách počas ich skladovania alebo technologického spracovania a o analytických metódach využívaných v potravinárstve. 

Autori sa snažili v učebnici koncentrovať najdôležitejšie fakty o potravinových surovinách a potravinách z pohľadu viacerých vedných disciplín, ako aj najaktuálnejšie informácie o potravinách z dostupných domácich a zahraničných vedeckých literárnych zdrojov.

Autori vyjadrujú presvedčenie, že učebnica bude zdrojom informácií aj pre študentov iných fakúlt a univerzít alebo pre odborníkov z praxe, ktorí sa venujú potravinovým surovinám a potravinám. 

 

Video z krstu

Späť