Inauguračná prednášká doc. Ing. Soňa Javoreková, PhD.

09.10.2013 04:26:45 vložil Peter Magdolen (počet komentárov: 0)

Pozvánka

Predseda Vedeckej rady  Fakulty  biotechnológie  a potravinárstva SPU v Nitre  oznamuje, že  dňa  29. októbra  2013 prednesie  verejnú  inauguračnú  prednášku doc. Ing. Soňa Javoreková, PhD., docentka  na  Katedre  mikrobiológie Fakulty biotechnológie a potravinárstva  SPU v Nitre  o 11.00 hod., v posluchárni  Z – 02 SPU v Nitre na tému: „Biologické parametre hodnotenia kvality a zdravia pôdy.“
Účasť členov Vedeckej rady FBP, členov inauguračnej komisie a oponentov nutná, účasť hostí vítaná.

prof. Ing. Ján Tomáš, CSc.
predseda VR FBP

Späť